Řešení častých problémů při zateplení fasád EPS

Zateplení fasád pomocí expandovaného polystyrenu (EPS) je v dnešní době oblíbenou metodou ve stavebnictví, především díky jeho vynikajícím izolačním schopnostem a cenové dostupnosti. Avšak, jako každá technologie, i zateplení EPS přináší určité výzvy, které je třeba řešit. Níže naleznete průvodce řešením některých z nejčastějších problémů, které se při použití EPS na fasádách mohou objevit.

1️⃣ Vlhkost a kondenzace 💧 – Zajistěte správnou paropropustnost:

Klíčem k prevenci akumulace vlhkosti za izolačním systémem je správný návrh celého systému s ohledem na paropropustnost. Využití paropropustných materiálů a zajištění efektivní ventilace je nezbytné pro odvrácení problémů s vlhkostí.

2️⃣ Plísně 🍄 – Zajištění odvětrání:

Nedostatečné odvětrání a hromadění vlhkosti může vést k výskytu plísní. Zajištění adekvátního odvětrání na kritických místech je účinnou prevencí proti plísním.

3️⃣ Tepelné mosty 🌉 – Pozornost na detaily při instalaci:

Tepelné mosty, které přerušují izolační vrstvu, vznikají v místech s vyšší tepelnou vodivostí. Důležité je pečlivě instalovat EPS, aby nedocházelo k přerušení izolační vrstvy, zejména v kritických oblastech jako jsou spoje, rohy a okolí oken.

Použití tepelně izolačních prvků: V některých případech může být vhodné použít speciální tepelně izolační prvky, které minimalizují riziko vzniku tepelných mostů, jako jsou například izolační desky PIR s lepšími tepelnými vlastnosti.

🛠️Závěrem, úspěch při řešení problémů s EPS zateplením fasád závisí na pečlivém plánování, výběru kvalitních materiálů a precizním provedení. Dodržováním těchto zásad lze efektivně předejít běžným problémům a zajistit dlouhodobou efektivitu a funkčnost izolačního systému.